English | Bahasa
bahasa : id
Announcement
‹ ›
Announcement

14-02-14  Pengumuman Bursa (klik disini)

14-02-14  Iklan Koran: Perubahan Nama Perseroan (klik disini)

15-05-19  Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-05-19  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-06-03  Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-06-03  Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-06-04  Iklan Koran: Ralat Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-06-29  Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-06-29  Iklan Koran Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

15-11-09  Pemberitahuan RUPS Luar Biasa (klik disini)

15-11-09  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Luar Biasa (klik disini)

15-11-24  Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

15-11-24  Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

15-11-24  CV Kandidat Pengurus Perseroan (klik disini)

15-12-18  Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

15-12-18  Iklan Koran: Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-05-19  Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

16-05-19  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

16-06-03 Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Bisa (klik disini)

16-06-03 Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

16-06-03 CV Kandidat Pengurus Perseroan (klik disini)

16-06-29 Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

16-06-29 Iklan Koran: Pengumuman Ringkasan Risalah Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

16-11-21  Pemberitahuan RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-11-21  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-12-06 Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-12-06 Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-12-30 Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (klik disini)

16-12-30 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (klik disini)

17-01-11 Pemanggilan Kedua RUPS Luar Biasa (klik disini)

17-01-11 Iklan Koran: Pemanggilan Kedua RUPS Luar Biasa (klik disini)

17-01-20 Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Kedua (klik disini)

17-01-20 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Kedua (klik disini)

17-03-23 Pemanggilan Ketiga RUPS Luar Biasa (klik disini)

17-03-23 Iklan Koran: Pemanggilan Ketiga RUPS Luar Biasa (klik disini)

17-04-03 Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Ketiga (klik disini)

17-04-03 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Ketiga (klik disini)

17-05-10  Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-05-10  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-05-26 Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-05-26 Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-05-26 CV Kandidat Pengurus Perseroan (klik disini)

17-06-21 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-06-21 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa  (klik disini)

17-07-03 Pemanggilan Kedua RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-07-03 Iklan Koran: Pemanggilan Kedua RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-07-12 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa Kedua (klik disini)

17-07-12 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa Kedua (klik disini)

17-09-18 Pemanggilan Ketiga RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-09-18 Iklan Koran: Pemanggilan Ketiga RUPS Tahunan & Luar Biasa (klik disini)

17-09-29 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa Ketiga (klik disini)

17-09-29 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & Luar Biasa Ketiga (klik disini)

18-05-21  Pemberitahuan RUPS Tahunan (klik disini)

18-05-21  Iklan Koran: Pemberitahuan RUPS Tahunan (klik disini)

18-06-05 Pemanggilan RUPS Tahunan (klik disini)

18-06-05 Iklan Koran: Pemanggilan RUPS Tahunan (klik disini)

18-06-05 CV Kandidat Pengurus Perseroan (klik disini)

18-06-29 Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (klik disini)

18-06-29 Iklan Koran: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (klik disini)

18-07-11 Pemanggilan Kedua RUPS Tahunan (klik disini)

18-07-11 Iklan Koran: Pemanggilan Kedua RUPS Tahunan (klik disini)

18-07-11 CV Kandidat Pengurus Perseroan (klik disini)